top of page

Ballader, Seid og Hyrderåb

1 årigt fordybelsesforløb med sang. stemme og krop

Dette fordybelsesforløb med stemme og krop har til formål at finde ind til kernestemmen, det personlige stemmeudtryk, den personlige sang. Min mission er at skabe rum og mulighed for at alle der gerne vil, kan bruge sangen og have den med sig i deres hverdag. Forløbet varer 1 år og inkluderer 2 internater.

 

Med udgangspunkt i gamle nordiske og danske sangtraditioner, samt mit mangeårige arbejde med dans og teater, udvider og udfordrer vi stemmen og styrker friheden i sang og personlig fortolkning. Vi vil også arbejde med improvisation og komposition af nye sange.


Det er væsentligt både at arbejde med tradition og fornyelse. Mahler har engang sagt: "Tradition er at holde ilden ved lige og få den til at brænde, - ikke at tilbede aksen". Jeg kan ikke være mere enig.

Jeg introducerer forskellige af de sangtraditioner jeg har arbejdet med, med henblik på at hver sanger kommer tættere på et personligt udtryk i sangen.

Vi skal have et solidt fundament at stå på og samtidig forholde os til de mennesker og den tid vi lever i lige nu og her.


 

 

 


 


 

_DSC4587-2.JPG

Foto: Franseska Mortensen

_DSC2895.jpg

Foto: Franseska Mortensen

Ballader og folkeviser
Ballader er historier der fortælles mens man synger og danser.

De fleste af dem er meget gamle. Denne måde at synge og

fortælle på er vokset ud af folkekulturen rundt omkring i verden, og er en måde at være sammen med andre på.

Sangene og dansene har været brugt til at styrke fællesskabet, til at glædes sammen og til at lindre sorg og give råd og vejledning. Historierne og tonerne i balladerne er arketypiske sindbilleder, som handler om ting der skubber til os i livet. Temaer og begivenheder der finder sted igen og igen og har gjort det siden tidernes morgen.


Der er et kollektivt lag og et personligt lag i historierne og tonerne.

Begge dele er lige vigtig og relevant på de rette tidspunkter og steder. Balladerne kan synges på mange forskellige måder.

Som solosang, som fællessang, med stor kraft, nænsom
messen, til dans eller som sangballader. Dog er der en ting der er fælles for dem alle:

Det kræver at man står frem med det man synger, som den man er.

Din stemme, din sang, vores glæde

Hyrderåb og gadesang

De gamle nordiske hyrderåb er små musikalske formler og melodiske motiver derhar århundreders tradition bag sig. Det kan være dyrekald,gadehandlerråb .m. Det kan også være efterligninger og tolkninger af fuglesang og anden lyd, også kaldet naturlyd eller ur sang. Fælles er for dem at de skal kunne høres vidt omkring udendørs og samtidig være skånsom mod stemmen. Tonalt fører de os over i et universelt lydlandskab, der kan høres i folketoner i hele verden.

Vi forbinder det ofte med keltisk eller mellemøstlig klang. men på billedet her er det Dagmar Hansen 1937 fra Østerbro der faldbyder sine fisk med fantastisk klang.  Hør hende her

Krops og energiarbejde

Stemme og krop er uadskillelige.Det er en helhed. Derfor er arbejdet med kroppenså vigtig når man vil styrke stemmen.Muskler, åndedræt, stemmebånd, klangrum i mundenog kroppen, forestillinger om din stemme,cirkulationen af energi m.m.Alle disse faktorer spiller ind på dit udtryk.Gennem arbejde med kroppen og den energider er til stede, åbnes stemmenog flyder mere utvungen.Når energi strømmer mere frit kommer dernaturlighed og større selvfølelse i heledit udtryk, og din fremtræden som personbliver mere autentisk.

Sejd

Seid er en del af en nordisk magisk sangtradition med stærke shamanistiske rødder. Sejden er tæt knyttet til kontakt med naturen og er et magisk værktøj. Arbejdet har rituel karakter og er en måde at få kontakt til en anden form for bevidsthed og indsigt. 

Jeg har gennem mit arbejde med seid søgt efter forbindelser mellem det oldnordiske og os moderne mennesker, og vi vil arbejde med dette link i forløbet, bl.a. som redskab til at finde nye melodier og sange.

Jeg er ved at samle folk sammen til at der er nok til en gruppe. Hvis du er interesseret, så kontakt mig, så vil jeg sende besked ud, når det bliver aktuelt.

UNDERVISNING:
8 hverdagsaftener og 2 weekendinternater.

En torsdag aften om måneden 8 gange. Undervisningen foregår i Hjortshøj.
 

INTERNATER :  En weekend i oktober og en weekend i maj.
Internaterne bliver afholdt på Åsen Teater i Nordjylland.PRIS: 10.000 kr. inklusive internater.

Kost er dog ikke inkluderet.
Depositum ved tilmelding 2000 kr. Resten kan indbetales ved start eller i rater efter aftale med mig.

Sideløbende med arbejdet i danseteatret har jeg været sanglærling hos Anelise Knudsen fra Folkemusikhuset i Hogager, samt hos traditionelle sangere og dansere i Danmark. Midt 90’erne tog jeg et toårigt træningsforløb med meditation og selvudvikling hos Erik Mikkelsen og Helen Gamborg. Gennem de sidste 20 år har jeg arbejdet med sejd hos Annette Høst og har fulgt et år på lydhealinguddannelsehos Githa ben David.

Jeg arbejder kontinuerligt med at udvikle og afprøve sange, stemmer, vokale fællesskaber m.m. Mit sidste nye projekt er "Kvinderåberne",  en vokal sangkvartet med ballader og hyrderåb som omdrejningspunkt

 

Vil du høre mere om forløbet eller mine andre kurser er du velkommen til at kontakte mig.

Kontakt: elisabeth@nordenfra.dk - mobil: 2620 3119

Mia og Isa.jpg

Foto: Franseska Mortensen

bottom of page